ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Η επιλογή μηχανισμού είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε έργο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μηχανισμών για να καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη έχουμε. Οι μηχανισμοί ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον τύπο κουφώματος, για παράδειγμα:

 

  • Μηχανισμοί ανοιγόμενων-ανακλινόμενων κουφωμάτων
  • Μηχανισμοί συρόμενων κουφωμάτων
  • Μηχανισμοί πτυσσόμενων κουφωμάτων
  • Μηχανισμοί ανοιγόμενων προς τα έξω κουφωμάτων
  • Μηχανισμοί παντζουριών
  • Μηχανισμοί επαναφοράς πορτών
  • Συστήματα συρόμενων πορτών
  • Συστήματα εξαερισμού
  • Συστήματα απαγωγής καπνού και φωτιάς
  • Συστήματα ελεγχόμενης προσπέλασης