ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ

Σε ορισμένες εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση αντιβαλλιστικών πορτών και παραθύρων, όπως για παράδειγμα σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κλπ.

Τα αντιβαλλιστικά συστήματα πλέον έχουν μεγάλη ποικιλία και τηρούν υψηλές προδιαγραφές αισθητικής. Με γνώμονα την ασφάλεια πρώτα του ανθρώπου και μετά της περιουσίας, η προστασία κατά τις διάρρηξης αποτελεί ανάγκη και όχι πολυτέλεια.