ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ανάγκη για χωρίσματα εσωτερικών χώρων, ιδιαίτερα σε χώρους γραφείων, αποτελεί ανάγκη. Υπάρχει δυνατότητα, ανάμεσα σε πολλά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν καλυφθούν όλες οι χρηστικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα τοποθέτηση περσίδων ή πριζών. Συστήματα με εμφανή σκελετό ή συστήματα με το ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο μπορούν να καλύψουν την αισθητική και των πλέον απαιτητικών.