ΑΙΘΡΙΑ

Η δημιουργία αιθρίων στα σύγχρονα κτίρια είναι μία λύση υψηλής αισθητικής, η οποία επιλύει συγχρόνως και το πρόβλημα έλλειψης φυσικού φωτισμού στο χώρο.