ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα πτυσσόμενα συστήματα είναι πολύ διαδεδομένα στις μέρες μας λόγω της πρακτικότητας τους. Χρησιμοποιούνται εξίσου τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους .

Χρειάζονται μικρό χώρο αποθήκευσης ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες. Με μονό ή διπλό τζάμι μπορούν να επιτύχουν ηχομόνωση και θερμομόνωση όταν αυτό απαιτείται.